Med program för videoredigering har du möjlighet att redigera och behandla videofilmer på din dator där du t.ex. kan klippa bort oönskat material och andra sekvenser kan infogas, osv. Du kan producera dina egna videofilmer och dela dem med familj och vänner. Videoredigering är inte bara förbehållet videomaterialet, utan hjälper också till med eventuella ljudspår som måste ingå i videofilmen. De flesta avancerade program för videoredigering kommer från Adobe som exempelvis Adobe Premiere Elements och Adobe Premiere Pro – vid sidan om dessa kan vi rekommendera MAGIX Video Easy, MAGIX Movie Edit Pro och Cyberlink PowerDirector.