Om du vill skapa ett installationsmedie på DVD, ska du följa guiden i länken nedan.

 

Installation av Windows 7 via DVD

 

 

Eftersom produkten du har köpt hos oss är en ”Elektronisk Download”, kommer du inte att få ett fysiskt installationsmedie och därför måste ett sådant skapas innan installationen kan påbörjas.

 

För att skapa ett installationmedie på ett USB-minne krävs det ett program som är särskilt utformat för att skapa installationsmedier utifrån imagefiler, annars kommer det färdiga installationsmediet inte att fungera som det är tänkt.

Det är alltså inte möjligt att helt enkelt kopiera imagefilen eller dess innehåll till ett USB-minne, eftersom detta inte kommer att möjliggöra uppstart från minnet.

 

I denna guide har vi valt att använda programmet Rufus och vi kommer nedan att guida dig igenom hela processen, som lyckligtvis inte tar särskilt lång tid.

Det enda du behöver är:

- Ett USB-minne på minst 4 GB

 

- En datorn med tillgång till internet

 

 

1. Börja med att hämta imagefilen för Windows 7 via nedladdningslänken i leveransmailet.

 

I utgångsläget är det den svenska versionen av Windows 7 som finns att hämta via nedladdningslänken. Om du vill ha ett annat språk kan du kontakta oss på [email protected]

 

2. Hämta Rufus från deras hemsida via länken nedan – välj den ”Portabla” versionen, då denna inte behöver installeras på datorn för att kunna användas.

 

https://rufus.akeo.ie/

 

 

 

3. Sätt in ditt USB-minne i datorn och starta Rufus genom att dubbelklicka på filen du precis har laddat ner.

 

 

4. Om du ser ett säkerhetsmeddelande ”tillåter du att denna app genomför ändringar på datorn?”, ska du klicka på knappen ”Ja” för att tillåta Rufus att startas på datorn.

 

 

 

5. Rufus ber nu om tillåtelse att söka efter uppdateringar till programmet.

 

Klicka på knappen ”Ja” för att fortsätta.

 

 

 

 

6. Klicka på ”den lilla bilden med CD/DVD-enheten” som syns i bilden nedan och välj den Windows 7 ISO-fil du hämtat via nedladdningslänken. 

 

 

 

7. Klicka på knappen ”Start” för att skapa installationsmediet.

 

 

 

8. Det kommer att synas ett varningsmeddelande på skärmen som informerar om att alla data som finns på USB-minnet kommer att försvinna.

 

Klicka på knappen ”OK” för att fortsätta.

 

 

 

9. Vänligen vänta medan Rufus skapar din installations-USB.

 

 

 

10. Rufus är färdigt med att skapa din installations-USB och du kan nu fortsätta till själva installationen av Windows 7

 

Klicka på knappen ”Stäng” för att stänga Rufus.

 

 

 

Själva installationen

Nästa steg är att du använder din nya installations-USB på datorn där du önskar installera Windows 7.

Sätt in din installations-USB i datorns USB-port (undvik att använda de blå USB 3 portarna) och starta datorn.

 

OBS: Om datorn enbart är utrustad med USB 3 portar kan det krävas att din installations-USB skapas med ett specifikt program som producenten av den aktuella datorn/moderkortet gör tillgängligt på deras hemsida. Man kan även eventuellt inaktivera USB 3 funktionen i BIOS / UEFI medan installationen pågår.

 

Läs mer om detta i datorns användarmanual eller kontakta producentens supportavdelning.

OBS: Vanligtvis är datorn inte inställd på att boota / starta upp från ett USB-minne och därför måste du själv manuellt ställa in detta på datorn.

 

Detta kan göras antingen i datorns BIOS genom att ställa in USB-minnet som första boot-/uppstartsenhet eller genom att använda datorns bootmeny – och datorn är utrustad med en sådan.

 

Lär mer om hur detta kan göras i datorns användarmanual eller kontakta leverantörens kundsupport.

 

OBS: Kom ihåg att säkerhetskopiera filer som ska sparas innan installationen påbörjas då alla filer kommer att raderas från partitionen där Windows 7 installeras.

 

Gå vidare till installationen och aktiveringen av Windows 7 genom att klicka på länken nedan.

 

Installation och aktivering av Windows 7