Om du använder en installations-DVD kommer du att se följande text på din skärm när datorn startar:

"Press any key to boot from DVD or CD..."

Tryck på valfri tangent på ditt tangentbord för att starta datorn från DVD-enheten.

Nu kommer Windows att läsa in installationsfilerna och du kommer att se texten:

"Windows is loading files..."

Installationsprocessen kommer att påbörjas efter några minuter.


1. Språkinställningar: I utgångsläget är alla fälten på samma språk på vilket installationsmediet är upprättat och i detta fall har vi valt att installera Windows 7 på svenska.

 

Klicka på knappen ”Nästa” för att fortsätta.


 

2. I nästa dialogruta i installationsprocessen behöver du bara klicka på knappen ”Installera” för att gå vidare till installationen.

 

 

3. Licensvillkor: Här kan licensvillkoren läsas innan de accepteras. Kryssa i rutan ”Jag accepterar licensvillkoren” och klicka på knappen ”Nästa” för att fortsätta.

 

 

 

4. Val av installationstyp: Klicka på ”Användardefinierad (avancerat)” för att välja att genomföra en nyinstallation av Windows 7 på datorn.

 

 

 

5. Val av hårddisk / partition: I denna guide har vi valt att använda hela hårddisken till installationen av Windows 7, därför har vi tagit bort alla partitioner på hårddisken och låter installationsprocessen automatiskt skapa de nödvändiga partitionerna.

 

Välj den tomma hårddisken eller partitionen i listan där Windows 7 ska installeras och klicka på knappen ”Nästa” för att påbörja installationen.

 

Om hårddisken inte är tom kan befintliga partitioner tas bort eller formatteras genom att klicka på ”Hårddiskinställningar (avancerat)” och välj den önskade partitionen.

 

Klicka på ”Ta bort” eller ”Formattera” och därefter på ”OK” för att genomföra processen.

 

OBS: Kom ihåg att göra en backup på filerna du behöver, eftersom alla data som finns på partitionerna som ska raderas eller formatteras går förlorade!

 

Om man önskar dela hårddisken i 2 eller fler partitioner, har man möjlighet att göra detta genom att manuellt skapa partitionerna .

 

Börja genom att skapa partitionen som Windows ska installeras på och skapa därefter de resterande partitionerna. Vid upprättande av den första partitionen upprättas det samtidigt en partition på 100 MB som ska användas till boot- / uppstartsfiler.

 

Markera det icke-allokerade utrymmet på hårddisken där Windows ska installeras och klicka på ”Ny”. Ange storleken i MB på partitionen som ska skapas och tryck sedan på ”Skapa” för att skapa partitionen. Skapa de resterande partitionerna utifrån det kvarstående icke-allokerade utrymmet på hårddisken.

 
Windows 7 installationen kräver en partition på minst 16 GB för 32-bit installationen och 20 GB för 64-bit installationen. Man rekommenderas att använda en större partition, där man tar höjd för den mjukvara man önskar installera efter att Windows 7 har installerats.

 

 

 

6. Windows 7 installeras nu på datorn och detta kan komma att ta en stund.

 

 

 

7. Installationen har genomförts: Ta bort installationsmediet från datorn och klicka på knappen ”Starta om”  eller vänta på att datorn startar om automatiskt efter 10 sekunder.

 

 

 

8. Efter att datorn har startat om slutförs installationen och konfigurationen av den nya installationen börjar.

 

 

 

9. Användarnamn: Välj användarnamn till kontot, och ett datornamn som gör datorn lätt att identifiera på nätverket och klicka därefter på knappen ”Nästa” för att fortsätta.

 

 

 

10. Lösenord: Kontot kan skyddas med ett lösenord, som ska anges vid inloggning på kontot. Det är upp till en själv om man vill ha ett lösenord, och om man inte vill ha det ska man helt enkelt lämna fälten tomma.

 

Ange ett lösenord eller låt bli, klicka sedan på knappen ”Nästa” för att fortsätta.

 

 

 

11. Windows produktnyckel: Ange din produktnyckel för din Windows 7 licens som hör till den installerade versionen av Windows 7 och kryssa i rutan ”Aktivera Windows automatiskt när jag är online” såvida du inte önskar något annat.

 

Klicka på knappen ”Nästa” för att fortsätta.

 

 

 

12. Ställ in Windows Update: Klicka på ett av de tre alternativ som finns tillgängliga för Windows Update. Vi rekommenderar alternativet ”Använd rekommenderade inställningar” för att få både viktiga och rekommenderade uppdateringar.

 

Om man inte vill få den automatiska uppdateringen till Windows 10 som är en del av de rekommenderade inställningarna bör man välja alternativet ”Installera enbart viktiga uppdateringar” för att kunna välja de rekommenderade uppdateringar man önskar installera.

 

Man kan ändra inställningarna för Windows Update efter installationen genom att göra följande:

 

Klicka på ”Start- / Windows-ikonen” i det nedre vänstra hörnet -> klicka på ”Alla program” och därefter ”Windows Update” -> Klicka på ”Ändra inställningar” och välj det alternativ du önskar för Windows Update.

 

 

 

13. Datum och tid: Justera datum, tid, och tidszon om nödvändigt. Sätt ett kryss i rutan ”Anpassa till sommartid automatiskt” för att klockan automatiskt ska ställas om i samband med sommar- och vintertid.

 

Klicka på knappen ”Nästa” för att fortsätta.

 

 

 

14. Nätverksplats: Klicka på den typ av nätverk som passar bäst för din nuvarande placering.

 

 

 

15. Konfigurationen färdigställs och Windows 7 startas nu för första gången på datorn.

 

 

 

16. Windows 7 är nu installerat och färdigt för bruk.

 

 

Lycka till!

 

OBS: Första gången du uppdaterar Windows 7 efter installationen kan det ta väldigt lång tid innan några uppdateringar hittas och du ska låta Windows Update köra i bakgrunden.

 

 

Om du behöver hjälp är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss via e-post:: [email protected]