I denna installationsguide går vi igenom hur man installerar följande AVG-program, samt Business-utgåvorna av dessa på Windows:


AVG PC TuneUp
AVG Antivirus
AVG Internet Security

 


För att kunna installera ovan program måste din dator köra Windows XP (SP3) eller senare.

Guiden utgår från AVG Antivirus och det kommer därför att vara vissa avvikelser i förhållande till filnamn när du installerar AVG Antivirus och AVG Internet Security.

Om du ännu inte har registrerat din licens ska du börja med att följa guiden du kommer till via länken nedan.

 


Så registrerar du AVG PC TuneUp, AVG Antivirus och AVG Internet Security


OBS1: Innan du fortsätter med installationen av AVG Antivirus eller AVG Internet Security MÅSTE andra antivirusprogram avinstalleras först.

OBS2: Om ditt abonnemang gäller fler än 1 dator ska du använda samma ”Licensnummer” för att aktivera alla installationerna.

 

1. Börja med att hämta installationsfilen till ditt AVG-program. Klicka på nerladdningslänken du hittar under punkt ”A. DOWNLOAD” i aktiveringsmailet från AVG och spara installationsfilen på din dator.

Om du inte längre har ditt aktiveringsmail kan du alltid få det skickat till dig igen genom att använda länken nedan.


http://www.avg.com/se-en/license-retrieval


Om en datorn inte har tillgång till e-postadressen som aktiveringsmailet har skickats till kan man vidarebefordra aktiveringsmailet till en annan e-postadress eller spara installationsfilen samt ”licensnummer” på en USB-sticka och starta installationen därifrån.


 2. Öppna mappen där installationsfilen finns sparad (det är oftast mappen ”Hämtade filer”). Högerklicka på installationsfilen och välj ”Kör som administratör” i menyn.


 3. Om du får ett varningsmeddelande med texten ”Tillåter du att den här appen får göra ändringar på datorn?”, ska du godkänna detta genom att klicka på knappen ”Ja” för att tillåta att AVG PC TuneUp eller Internet Security blir installerade på datorn.


 4. Installationsprogrammet hämtar nu de senaste installationskomponenterna som ska användas för att installera AVG PC TuneUp, AVG Antivirus eller AVG Internet Security.


 5. När installationsprogrammet har hämtat installationskomponenterna är installationen klar att påbörjas. Klicka på knappen ”Continue” för att fortsätta med installationen.


 6. Mata in eller klistra in ditt ”licensnummer” i fältet och klicka därefter på knappen ”Install Now” för att påbörja installationen. Ditt ”License number” finner du under punkt ”B. YOUR LICENSE NUMBER” i aktiveringsmailet från AVG.


 7. AVG PC TuneUp, Antivirus eller Internet Security installeras nu på datorn.


 8. Efter att installationen har slutförts kommer ditt AVG-program att startas och du har möjlighet att köra säkerhetsskanningar eller optimeringar av datorn.

Om det rör sig om en installation av AVG Antivirus eller AVG Internet Security kommer följande fönster att öppnas när installationen är slutförd och du behöver klicka på knappen ”Finish” för att avsluta installationsprogrammet.


 Om du behöver hjälp är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss via e-post: [email protected]