Våra liv på internet får allt mer innehåll och innehåller allt mer information om oss. Det ställer krav på oss som privatpersoner att värna om vår säkerhet. Läs vidare och lär dig om vilka faror som rör sig på internet.

Internet kan beskrivas som en jättelik virtuell plats som bara blir större och större för varje dag som går. Det är nästan på samma sätt som med rymden. Forskarna upptäcker hela tiden nya planeter och stjärnor som gör att universum bara växer och växer och likadant är det med internet. Det tillkommer hela tiden nya webbplatser och nya hemsidor med diverse innehåll, och visst är vi många som uppskattar allt det som internet har gett samhället idag.

Snabbheten är framför allt en av det allra största faktorer när som många framför när det talar om hur internet och datorerna i största allmänhet har förändrar samhället i det stora hela. Det råder inga tvivel om att internet har haft en avgörande roll i världens globalisering särskilt de senaste åren. Till en början ansågs internet till stor del vara ett verktyg som till exempel en faxmaskin eller en telefon är verktyg som underlättar ett arbete eller liknande.

Sociala kontakter börjar på internet

Idag ses internet kanske i större utsträckning som en social plats dit människor kan söka sig för alla typer av ändamål. Det vill säga att den professionella aspekter, där internet eller datorn fungerar som ett arbetsverktyg, endast utgör en liten del av den stora helheten. Eftersom nätet i princip är tillgängligt för alla människor så erbjuder det också något för alla. Utvecklingen med stora stationära datorer till små och lätta bärbara datorer till paddorna och våra smarttelefoner har och gör att vi kan vara uppkopplade hela tiden.

Det har varit en extra dragande kraft som har spelat en stor roll i utvecklingen. Det pratas om att det i framtiden kommer finnas särskilda evenemang utan smarttelefoner eller där deltagarna inte är uppkopplade. Efter en konsert nyligen kunde en yngre deltagare konstatera att han inte en enda gång hade tittat på artisten direkt utan endast genom hans smarttelefons skärm, eftersom han filmade hela konserten.

Så används dejtingappar

Förutom till rena nöjen används smarttelefonens appar i allt större utsträckning till sociala sammankomster, men också för att direkt söka kontakt till andra människor som till exempel via dejtingappar eller till sociala medier av olika slag. Det är förstås inte bara i rent nöjesmässigt syfte som smarttelefonerna har etablerat sig på marknaden, det finns en stor och växande marknad för både myndigheter och banker att utvecklas.

Till stor del har bankerna i Sverige redan appar som låter sina användare utföra dagliga ärenden och exempelvis överföringar mellan olika konton. Men många spår en framtid som talar för att självbetjäningen just via diverse appar kommer att bli allt större i framtiden och detta tros dels bero på säkerheten. Enligt SVT är säkerheten större i appar till smarttelefonen än i datorn, i alla fall när man talar om att logga in och använda sin internetbank.

Detta kan vara en avgörande faktor för många i samhället när de ska ta ett val om att använda en vanlig hemsida via datorns webbläsare eller använda sin smarttelefon till att exempelvis logga in på sitt bankkonto eller chatta med en flirt.