Cookies och Integritetspolicy

1. ÄGAREINFORMATION

Denna webbplats erbjuds av:

SoftwareNerds ApS.
Workspace Haslegården, Haslegårdsvej 8-12
8210 Aarhus V
Danmark

CVR: 38508474

[email protected]

 

INTEGRITETSPOLICY (EXTERN PERSONLIG DATAPOLITIK)

för SoftwareNerds ApS angående behandling av personuppgifter


Version 1.2

Datum för godkännande 08-05-2019

Godkänd av Martin Egesø

Antal sidor 13 st

 

Integritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats.

Det är viktigt för oss att vi skyddar och respekterar din integritet när du väljer att använda våra tjänster. så att du kan känna dig trygg med våra tjänster.

Vi har höga etiska standarder och har ställt strikta interna rutiner för att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I vår integritetspolicy kan du läsa villkoren för behandlingen av dina personuppgifter och de rättigheter du har i samband med användningen av vår webbplats.

Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy - eller vill du kontakta oss är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

 

Vilka tjänster tillhandahåller vi

Vårt företag tillhandahåller mjukvaruprodukter och, i mindre utsträckning, hårdvaruprodukter och IT-tjänster.

För detta ändamål samlar vi in ​​ett antal data om dig.

I de andra avsnitten har vi utarbetat vad vi samlar in, varför vi gör det, vad vi gör för att skydda dina uppgifter, från vilka vi samlar in personuppgifterna och vilka rättigheter du har för att göra det.

 

VAD ÄR PERSONLIGA DATA?

Personuppgifter kan vara många saker.

Det kan vara namn, adress och telefonnummer. Det kan också vara en bild eller en IP-adress.

Personuppgifter är alla typer av information som kan användas för att identifiera en person. Det är därför inte bara den individuella informationen som avgör om något kan kallas personuppgifter.

Om flera personuppgifter tillsammans inte kan identifiera en person, men tillsammans kan de ha personuppgifterna.

 

VI samlar in personuppgifter på flera sätt

Vi samlar in personuppgifter om dig på följande sätt:

När du besöker våra webbplatser

När du lägger en produkt i kundvagnen och slutför köpet

När du är i kontakt med vår kundtjänst

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

När du själv ger oss personuppgifterna

När du tillhandahåller information till tredje parter som vi samarbetar med

 

Du kan läsa i avsnittet nedan varför vi gör det och på vilken grund vi gör det.

 

VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA DATA PÅ FLERA VÄGEN

Här kan du läsa följande:

Att vi samlar in och använder dina personuppgifter för specifika ändamål
Att vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre behövs
Att vi kontinuerligt kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter
Att vi vidarebefordrar dina personuppgifter i vissa fall

 

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för särskilda syften

Syftet med att samla in och använda dina personuppgifter kan delas in i följande kategorier:

1) I den första kategorin finns det vissa personuppgifter som vi behöver veta om dig för att tillhandahålla vår tjänst till dig. Till exempel är det ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, dvs. nödvändig identifiering och kontaktinformation.

 

Detta utgör således vår juridiska "behandlingsgrund". Om vi ​​inte kan behandla dessa personuppgifter, kan vi inte tillhandahålla vår tjänst till dig.

 

Det kan också vara så att vi har en annan behandlingsgrund, t.ex. att det följer av lagstiftningen att vi måste registrera och lagra vissa personuppgifter. Det är till exempel personuppgifter i syfte att uppfylla skatteregler och bokföringslagar.

 

Om vi ​​vill använda dina personuppgifter på ett annat sätt än vad vi samlade in eftersom det var nödvändigt, kommer vi att informera dig om "ramverket" för det ursprungliga syftet överskrids. Vi gör detta innan vi börjar och informerar dig samtidigt om orsakerna till detta.

 

2) I den andra kategorin finns det vissa personuppgifter som vi vill veta om dig, så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster, anpassa vår kommunikation och marknadsföring till dig, anpassa partnerens kommunikation och marknadsföring till dig och ytterligare optimera ditt förhållande till oss så att vi kan erbjuda dig exakt de tjänster och produkter du behöver.

 

Den samlar också in personuppgifter om trafiken på vår webbplats, inklusive IP-adresser och platsen för cookies på din dator. Detta kan vara nödvändigt för att vår webbplats ska fungera korrekt.

 

Ingen av kategori 2-personuppgifterna är strikt nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst till dig. Därför måste du ge uttryckligt samtycke för att vi ska samla in och använda dessa personuppgifter.

 

Vår grund för behandling i detta avseende är alltså ditt samtycke.

 

Ditt samtycke är frivilligt och om du har gett det till oss kan du återkalla det när som helst genom att kontakta oss i kontaktinformationen längst ner i vår integritetspolicy.

 

Observera att vi enligt tillämplig dansk lag har rätt att kontakta dig som kund med erbjudanden om våra egna produkter, som liknar dem du tidigare har köpt från oss. Detta är sant om vi har fått din e-postadress i samband med ditt köp och oavsett ditt specifika samtycke. Om vi ​​kontaktar dig med sådana erbjudanden kommer vi tydligt att ge dig möjligheten att begära liknande förfrågningar i framtiden.

 

Om vi ​​vill använda dina personuppgifter på ett annat sätt än det som vi samlade in dem baserat på ditt samtycke kommer vi alltid att be om ditt förnyade samtycke om "ramverket" för det ursprungliga syftet överskrids. Vi gör detta innan vi börjar och informerar dig samtidigt om orsakerna till detta.

3) I den tredje kategorin finns det vissa personuppgifter som vi har så att vi kan skydda våra intressen i framtiden om det behövs. Vår behandlingsgrund är då "legitima intressen", eftersom detta förstås i gällande lagstiftning om personuppgifter.

 

Detta innebär bland annat att vi, baserat på en specifik bedömning, förvarar dina personuppgifter under en tid. Varaktigheten och omfattningen av den personuppgifter som behandlar denna behandling bestäms av kriterierna som du kan se i avsnittet "vi kommer att radera din information när den inte längre behövs".

 

VI RADERER DIN PERSONLIGA DATA NÄR DET INTE ÄR LÅNGARE NÖDVÄNDIGT
Vi gör en bedömning för att se när vi inte längre behöver dina personuppgifter. När vi inte längre behöver personuppgifterna för det ändamål som vi samlade in dem tar vi bort dem.

Vi inkluderar vikt på:


- Vilken tjänst vi har tillhandahållit, t.ex. om vi har tillhandahållit en produkt eller råd som nämns i följande avsnitt

- Hur länge sedan det var, hade vi en relation med dig som anställd, kund, partner eller något annat

- Oavsett om det har varit dialog eller korrespondens sedan dess

- Om vi ​​vet att du kontaktar oss med jämna mellanrum, t.ex. var sjätte månad för att beställa nya artiklar, eftersom vi vill ge dig bästa möjliga service

- Oavsett om du har gett oss samtycke till att lagra dina personuppgifter, inklusive för senare marknadsföringsinsatser

- Vilket ansvar tar vi på dig och vilket ansvar vi tar i relation till våra råd

 

 

Vi måste förvara vissa personuppgifter i minst 5 år för lagstiftningens skull, inklusive: Bokföringslagen. Detta är till exempel personuppgifter i syfte att utfärda fakturor, så att vi kan reglera skatter och moms korrekt och dokumentera dem till myndigheterna.

Eftersom vår tjänst inkluderar en produkt som vi har ett ansvar över dig eller andra, lagrar vi i allmänhet vissa personuppgifter under minst 10 år. Dessa inkluderar din kontaktinformation, e-postkorrespondens med dig, supportförfrågningar via vår livechatt, din unika mjukvarulicensnyckel eller liknande. kommunikation som gör att vi kan hjälpa dig i alla händelser. problem så snart som möjligt.

Vi gör detta för att skydda våra ekonomiska intressen och rättsliga ställning om någon tror att vi har handlat ansvarsfullt. I så fall måste vi kunna dokumentera vilka personuppgifter vi har fått, vilket avtal som ingicks med kunden och vad vi har gjort i relation till kunden så att vi kan skydda våra intressen. Vi "rengör" dokumenten för de personuppgifter som inte behövs för detta.

 

VI KONTROLLERAR OCH UPPDATERAR DIN PERSONLIGA DATA
Vi kontrollerar kontinuerligt att personuppgifterna vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande.

Vi gör detta genom att skicka ett e-postmeddelande med de personuppgifter som vi har registrerat om dig regelbundet, samt genom att jämföra dina personuppgifter med offentliga register och genom att skicka en bekräftelse vid avtalets ingående om de personuppgifter vi har registrerat om du och även genom att fastställa interna riktlinjer för hur vi kontrollerar informationens riktighet.

Du kan använda kontaktinformationen längst ner för att meddela oss om dina ändringar.

 

VI avslöjar dina personuppgifter i dessa fall
Vi säljer inte, vi publicerar inte och vi skickar på annat sätt inte dina personuppgifter till andra om inte:

det är nödvändigt för oss att utföra vår tjänst till dig, eller
det är nödvändigt för oss att följa lagen, eller
du har gett oss samtycke till det, eller
det är nödvändigt att skydda en partner eller en tredje part (det finns strikta regler i lagen för att behöva vidarebefordra personuppgifter på denna basis);
det är en del av vår användning av databehandlare, både inom och utanför EU

Om nödvändigt. Vi samarbetar med utvalda och pålitliga partners för att tillhandahålla vår tjänst till dig, inklusive våra egna koncerninterna företag, partners inom behandling av elektronisk kommunikation, lagring av vår webbplats med en godkänd serverleverantör och vår supportplattform som hanterar all kommunikation till våra kunder och partners.

 

För dem överlämnar vi nödvändiga personuppgifter så att vi totalt sett kan tillhandahålla vår service till dig.

 

Det kan till exempel. leverera produkter till din e-postadress eller fysisk adress, specifika råd eller supportförfrågningar och outsourcing av våra IT-system. Det kan också vara det centrala personregistret, så att vi kan uppdatera namn- eller adressändringar i databaser om våra kunder.

 

Om du har gett samtycke. Vi avslöjar personuppgifter till företag, organisationer eller personer utanför vårt företag och grupp om vi har ditt samtycke.

 

Ditt samtycke och därmed avslöjandet till våra dotterbolag täcker bland annat att våra dotterbolag kan kontakta dig för försäljnings- och marknadsföringsändamål.

 

Du kan när som helst invända mot denna typ av avslöjande, och du kan också välja bort marknadsförfrågor i CPR-registret.

 

Om det krävs enligt lag eller för att skydda oss själva, en affärspartner eller en tredje part. I vissa fall tillåter lagstiftningen oss att avslöja personuppgifter utan ditt samtycke. Ibland måste vi göra det. Andra gånger kan vi göra det.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kan vi avslöja personuppgifter i syfte att antingen skydda eller säkerställa våra rättigheter. Detsamma gäller för rättigheter som tillhör våra partners och tredje parter.

Exempel där det är relevant kan till exempel vara i samband med förebyggande av bedrägeri eller andra kriminella frågor.

 

Vår användning av databehandlare, både inom och utanför EU. Vi kommer att få ditt samtycke innan du avslöjar dina personuppgifter till tredjelands medlemsförbund om de inte fungerar som våra databehandlare. Till exempel kan ett tredje land vara vissa länder i Afrika. USA är inte ett tredje land på grund av det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan USA och EU om företaget i USA har anslutit sig till Privacy Shield Agreement.

Om vi ​​avslöjar dina personuppgifter till tredje land har vi säkerställt att deras skydd av personuppgifter överensstämmer med de krav vi har ställt för oss själva i denna policy och de krav som vi är underkastade enligt lagen.

 

Du har många rättigheter
I det här avsnittet kan du läsa att du har ett antal rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter, inklusive att du har:

 

Rätt att få fel personuppgifter korrigerade
Rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att få en kopia
Rätt att radera dina personuppgifter
Rätt att kräva begränsning
Rätt att invända mot behandling
Rätt att återkalla samtycke
Rätt att kräva överföringsinformation till länder och organisationer utanför EU
Rätt att undvika profilering
Rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter

Om du vill veta mer eller utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen längst ner.

 

Rätten att få felaktiga personuppgifter korrigerade
Vi kontrollerar att personuppgifterna vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi gör detta genom att skicka ett e-postmeddelande med de personuppgifter som vi registrerat om dig regelbundet genom att jämföra dina personuppgifter med offentliga register.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade (korrigerade) i vår besittning.

 

RÄTT ATT TILLGÅNG DIN PERSONLIGA DATA OCH FÅ EN KOPI
Du har när som helst rätt att få insikt i de personuppgifter som vi har registrerat om dig och att få en kopia av personuppgifterna.

Du kan också informeras om syftet med behandlingen, hur länge vi lagrar dina personuppgifter, om vi fattar automatiska beslut (inklusive profilering), till vilka vi vidarebefordrar personuppgifterna och var vi får personuppgifterna från. Detta gäller dock inte om du redan är bekant med personuppgifterna.

Vi påpekar att rätten till tillgång kan begränsas för att skydda andra personers personuppgifter och för våra affärshemligheter.

 

RÄTT ATT RADERA DIN PERSONLIGA DATA
Du kan när som helst kräva att dina personuppgifter som innehas av oss tas bort. Om vi ​​inte längre har ett syfte för att inneha personuppgifterna kommer vi att ta bort dem så snart som möjligt på din begäran.

 

Rätten att kräva begränsning av behandlingen
Du har rätt att begära att vi när som helst begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 

RÄTT TILL MÅL TILL BEHANDLING
Du har när som helst rätt att invända mot oss att hantera dina personuppgifter. Detta inkluderar rätten att invända mot vår användning av personuppgifterna för marknadsföringsändamål. Vi kommer att ta en ståndpunkt om din invändning så snart som möjligt om du skickar in en.

 

Rätten att dra tillbaka samtycke
Du kan när som helst återkalla det eller de medgivanden du har gett oss.

 

Rätten att kräva information om överföring till länder och organisationer utanför EU
Du har rätt att informeras om vi vidarebefordrar personuppgifter till ett land utanför EU.

Vi kan säga att vi vidarebefordrar personuppgifter till IT-företag som fungerar som våra databehandlare i USA, Tyskland, Irland, England, Sverige, Norge och Nederländerna.

Alla våra databehandlare i USA har anslutit sig till Privacy Shield-avtalet (läs mer här: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/ och har åtagit sig att följa tillämplig lagstiftning om personuppgifter.

Vi kan därför vidarebefordra personuppgifterna till företagen.

Rätten att undvika profilering och att vi fattar automatiska beslut
Du har rätt att när som helst undvika att vi gör profiler av dig och dina personuppgifter eller fattar automatiska beslut.

Vi kan säga att vi inte gör profilering i vårt företag eller fattar automatiska beslut.


KLAGOMÅL
Vi gör allt vi kan för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och att dina rättigheter skyddas optimalt och vi granskar regelbundet våra rutiner och hanteringen av personuppgifter.

Om du oväntat tror att vi inte behandlar din förfrågan och dina rättigheter i enlighet med lagen ber vi dig kontakta oss, helst genom e-post med texten "klagomål" i ämnesfältet.

Du kan skriva till oss på [email protected].

Vi kommer sedan att behandla din förfrågan till en ledande anställd i vårt företag, så att eventuella missförstånd och missuppfattningar kan utredas.

Om du fortfarande tror att vi inte behandlar din förfrågan och dina rättigheter i enlighet med lagen kan du klaga till Danska Dataskyddsverket via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

 

BARN
Vår verksamhet riktar sig till vuxna. Vi samlar inte medvetet om personuppgifter från och om barn.

Vi är realistiska om att t.ex. barns användning av elektroniska apparater kan aldrig med 100% säkerhet betyda att vi inte får personuppgifter om barn.

Vi har försökt utforma våra system på bästa möjliga sätt så att vi inte kan ta emot personuppgifter från barn och vi tar omedelbart bort personuppgifterna om vi blir medvetna om att vi oavsiktligt har fått personuppgifter om barn.

Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har försett oss med personuppgifter eller medvetet ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt via vår kontaktinformation längst ner.

 

HUR LAGER VI DIN PERSONLIGA DATA?
Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter. Både för att det följer av lagstiftningen, men också för att våra egna interna, etiska regler kräver att vi tar väl hand om dina personuppgifter.

Vi använder relevanta och sunda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att obehörig åtkomst till de personuppgifter vi lagrar inte skapas. Syftet med detta är att se till att personuppgifterna inte används, förstörs, ändras, publiceras eller på annat sätt missbrukas.

I det här avsnittet kan du läsa det

Vi har interna regler för informationssäkerhet i förhållande till personuppgifter
Vi har implementerat IT-tekniska åtgärder
Användarens beteende är viktigt för att säkerställa en tillräckligt hög säkerhetsnivå
Vi kommer att informera berörda personer om det finns risk för eller faktiskt intrång i uppgifterna

VI HAR INTERN INFORMATION SÄKERHETSREGLER FÖR Riktlinjer och förfaranden.
Detta inkluderar bland annat att personuppgifter endast är tillgängliga för den eller de anställda som behöver det.

Anställda som behöver hantera personuppgifter har undertecknat ett sekretessförklaring.

Dessutom ingår i våra regler för informationssäkerhet att vi kontinuerligt utbildar våra anställda i korrekt hantering av personuppgifter och ser till att reglerna följs av de anställda.

 

IT-TEKNIK VI HAR GENOMFÖRT FÖLJANDE ÅTGÄRDER:
[Antivirus installerat på alla IT-system som behandlar personuppgifter]
[Lösenord installerat på datorer med regelbundet förnyelsekrav]
[Löpande säkerhetskopiering av alla IT-system som behandlar personuppgifter]
[Installerade system för behandling av personuppgifter som uppfyller branschens krav och riktlinjer]
[Begränsa åtkomst till personuppgifter så att endast anställda som behöver det har tillgång. Och bara i den utsträckning det är nödvändigt]
[Kontrollera anställdas faktiska tillgång till personuppgifter genom loggning och övervakning]
[Undersöker om personuppgifterna vi använder kan användas i anonymiserad eller pseudonymiserad form. Vi kommer att göra det om det inte påverkar vår service och skyldigheter gentemot dig]
[Ingick avtal om databehandling med leverantörer som behandlar personuppgifter för våra räkning för att säkerställa att behandlingen är i enlighet med lagen och våra egna regler och etiska standarder]
[Genomföra riskbedömning och dokumentation av alla IT-system som behandlar personuppgifter. Vi gör detta för att säkerställa att vi har en informerad grund för säkerhetsnivån för behandlingen av personuppgifter]

 

RISK OCH FRISKRIVNING
Den största faran för missbruk av personuppgifter beror på människors egna handlingar.

Det är upp till varje individ att ta hand om sina egna personuppgifter (inklusive att aldrig lämna ut lösenord till andra), och det är upp till vårt företag att ta hänsyn till mänskliga störningar.

Även om vi har vidtagit ovanstående åtgärder för att mildra riskerna vid behandlingen av personuppgifter, kan det inte utgöra en 100% garanti för att inga oavsiktliga incidenter kommer att inträffa.

Vi avvisar därför alla förluster som uppstår till följd av oavsiktliga händelser relaterade till vår användning och behandling av dina personuppgifter i den utsträckning vi kan göra det enligt tillämplig lag.

Följaktligen kan vi inte hållas ansvariga för någon förlust som uppstår i samband med användningen av vårt företag, våra produkter och tjänster, vår webbplats, system, appar och annan programvara i den utsträckning vi kan göra det enligt tillämplig lag.

Vi rekommenderar att du också vidtar åtgärder för att säkra dina personuppgifter.

Du kan göra detta, bland annat genom att stänga din webbläsare efter användning, genom att logga ut från alla konton efter användning, genom att installera antivirus antimalware och annan programvara som kan förbättra din dators säkerhet.

Vi rekommenderar att du ständigt uppdaterar programvara, apparna du använder, din dator och mobila enheter och aldrig avslöjar ditt lösenord till andra.

 


INFORMATION
Som nämnts har vi vidtagit ett brett spektrum av åtgärder för att säkerställa behandlingen av dina personuppgifter.

Om våra IT-system och andra säkerhetsåtgärder ändå komprometteras kommer vi att meddela dig utan onödigt dröjsmål om kompromissen innebär en hög risk för dina rättigheter och friheter.

 

LÄNKAR TILL ANDRA SERVICEFÖRETAG
På vår webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser som inte tillhör vårt företag.

Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser och vår integritetspolicy gäller inte dessa företags webbplatser.

 

KONTAKTINFORMATION
Vårt företag, SoftwareNerds ApS, är databehandlaren och ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen:

 

SoftwareNerds ApS

SoftwareNerds ApS.
Workspace Haslegården, Haslegårdsvej 8-12
8210 Aarhus V
Danmark

CVR: 3850 8474
Mail: [email protected]
Website: https://e-gear.se

 

 

PRIVACY POLICY (COOKIES)

2. COOKIES
Denna webbplats använder cookies i enlighet med ovanstående syften. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och för att känna igen din dator vid upprepade besök. Det finns ingen personlig information lagrad i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

 

2.1 Kokor lagras under lång tid
Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

 

2.2 HUR DU RADERAR COOKIES
Se instruktioner här: http://minecookies.org/cookiehandling

 

2.3 HUR DU UNDVIKAR COOKIES?
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se instruktioner här: http://minecookies.org/cookiehandling.

 

2.4 VILKA COOKIES ANVÄNDS PÅ VÅR WEBBPLATS
Cookies används för att hålla statistik över antalet användare, såväl som information om kön, ålder, geografi och intressen för våra användare för att anpassa innehåll och annonsera i enlighet därmed.

 

2.5 GOOGLE ANALYTICS (TRAFIC MÄTNING)
Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta webbplatstrafik.

Du kan välja bort Gemius-undersökningen här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

2.6 ANNONSERA NÄTVERK
Webbplatsen använder följande annonsnätverk:

Google AdWords

Bing-annonser

Det är möjligt att välja bort att ingå i ett antal annonsnätverk som delar information över olika nätverk. Listan hittar du här: http://minecookies.org/selection

 

3. ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION
Personlig information lämnas aldrig ut till tredje part om du inte uttryckligen samtycker till den, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett denna information genom registrering, köp eller deltagande i en undersökning etc. Här samlas information om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskap om olika ämnen.

Personlig information används för att slutföra köpet eller tjänsten som informationen samlas in med. Informationen används också för att få större kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan inkludera inkludera forskning och analys som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker, samt att visa innehåll och reklam skräddarsydda efter dina intressen och hobbyer.

 

3.1 SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION
Enligt personuppgiftslagen måste din personliga information hållas säker och konfidentiell. Vi lagrar din personliga information på datorer med begränsad åtkomst i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder övervakas fortlöpande för att avgöra om vår användarinformation hanteras korrekt och samtidigt som vi respekterar dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföringar via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk för obehörig åtkomst till information av andra när data skickas och lagras elektroniskt. Du skickar in din personliga information på egen risk.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande eftersom syftet för vilket de samlades in slutar. Personuppgifter lagras i högst 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan vara nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för sekretesspolicy. Om vi ​​gör det kommer vi naturligtvis att fixa datumet för "senast uppdaterat" längst ner på sidan. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån personuppgifter behandlas om dig har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan tillskrivas dig. Om informationen eller informationen som behandlas om dig visar sig vara felaktig eller vilseledande, har du rätt att kräva att de korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot att information om dig behandlas. Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och information om dig. Klagomål inlämnas till Datatilsynet, jfr 58 § 2 i personuppgiftslagen. Först

Ovanstående cookie-policy är baserad på Minecookies.org: s standard cookie-policy.