GDPR hos virksomheden SoftwareNerds ApS (e-Gear.se)

I det här avsnittet kommer vi att ge dig information om vilken personlig information vi samlar in om dig och för vilka ändamål.

Vi samlar in och bearbetar bara information om dig i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om dataskydd 2016/679 av den 27 april 2016 ("Dataskyddsförordningen") och dess tillhörande lagstiftning och härledd nationell lagstiftning ("Dataskyddslagen").

SoftwareNerds ApS är datakontrollanten för de personuppgifter som vi samlar in för att ge dig tillgång till och för att erbjuda dig våra tjänster och produkter, för att uppfylla dina önskemål, för att optimera webbplatsen och marknadsföra våra och våra partners produkter och tjänster till dig. . Tjänsteleverantören och databehandlaren för behandlingen av dina personuppgifter är:


SoftwareNerds ApS.
Workspace Haslegården, Haslegårdsvej 8-12
8210 Aarhus V
Danmark
CVR: 3850 8474

E: [email protected]


Vilken information samlar vi in ​​om dig, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund.

När du besöker e-gear.se samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen e-gear.se. Detta är t.ex. information om vilken typ av webbläsare du använder och information om din dator, din IP-adress och information om hur du använder webbplatsen, vilka sidor du besöker och vilka länkar du klickar på, din trafik till och från tjänsten, hänvisningsadress adress, annonsdata, standardlogginformation och information som samlas in via kakor, webbläsare och liknande tekniker.mm Syftet är att optimera användarupplevelsen och e-gear.se´s funktion samt genomföra riktad marknadsföring. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska ta hand om våra intressen för att förbättra e-gear.se och visa dig relevanta erbjudanden. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav f.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​information om ditt namn och din e-postadress och vi registrerar att du har bett oss att skicka nyhetsbrev med marknadsföring från oss och våra dotterbolag. Syftet är att kunna följa din förfrågan och att kunna ta hand om vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav f.

När du köper en produkt eller tjänst på www.e-gear.se ber vi dig att ge ett antal grundläggande information, inklusive ditt namn, adress, e-post och telefon. Om du representerar ett företag måste du också ange om du är delägare eller anställd i företaget. Du kan inte skapa en profil utan att ge oss denna information. Du kan välja att logga in via en Facebook-profil. När du använder en sådan inloggning för att logga in på tjänsten, får vi tillgång till den information som du har valt måste vara allmänt tillgänglig på det relevanta sociala nätverket för att kunna validera dig. Typen av information och omfattningen av den information vi samlar in om dig beror på hur du har anpassat din offentliga profil. Du kan välja att bifoga ytterligare information till din profil om ditt fordon, inklusive information om modell, märke, användningsdata och registreringsnummer. Vi måste använda denna information för att kunna ge dig tillgång till tjänsten och erbjuda dig de tjänster och tjänster som är förknippade med tjänsten, inklusive för att kunna ordna kontakt till verkstäder som ger erbjudanden för bilreparation, etc. till dig i enlighet med din önskan. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav b.

Via tjänsten har du möjlighet att ladda upp ditt eget material i form av dokument, t.ex. bilder eller ritningar etc. Du har möjlighet att dela detta innehåll med våra registrerade leverantörer. Du ansvarar för materialet du laddar upp och väljer att dela med andra.

När du gör en beställning kommer information om din beställning och annan information som du har angett att göras tillgänglig för dem som är associerade med SoftwareNerds ApS, så att de kan bedöma uppgiften och eventuellt göra ett erbjudande. Din kontaktinformation skickas endast till SoftwareNerds ApS. Softwarenerds kan då kontakta dig via ditt e-postmeddelande och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav b.

När du kommunicerar med oss, inklusive via e-post eller telefon, samlar vi in ​​den information som du väljer att ge oss och de råd eller hjälp du behöver. Syftet är att kunna kommunicera med dig och följa dina önskemål. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav b.

Utlämnande av din information
Vi vidarebefordrar endast din personliga information till andra datakontrollanter i den utsträckning som beskrivs i dessa villkor. Dessutom sker överföringen av personuppgifter inte utan ditt uttryckliga medgivande, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller annan juridisk skyldighet som åligger oss, eller det är nödvändigt att rättsliga anspråk fastställs, hävdas eller försvaras.

Information kan lämnas till externa partners som behandlar informationen för våra räkning. Vi använder externa partners för t.ex. teknisk drift, underhåll och förbättringar av tjänsten, distribution av nyhetsbrev och riktad marknadsföring. Dessa företag är databehandlare och enligt vår instruktion och processdata för vilka vi är ansvariga för data. Dataprocessorerna får inte använda informationen för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss ​​och är underlagt konfidentialitet om detta. Vi har ingått skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för våra räkning.

Företagen i fråga har vidtagit de nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna mot information som oavsiktligt eller olagligt förstörts, förlorats eller skadats, samt mot att de känner till obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen om dataskydd eller i strid med våra instruktioner.

Dina rättigheter
För att skapa öppenhet beträffande behandlingen av din information måste vi som datakontrollant informera dig om dina rättigheter.

rätt till tillgång
Du har alltid rätt att begära inblick i vår behandling av dina personuppgifter, inklusive vilka kategorier av information vi har registrerat om dig, vilket syfte behandlingen tjänar, kategorier av mottagare av information etc. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av din personliga information måste du skicka en skriftlig begäran till [email protected]. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du låtsas vara.

Rätt till rättelse
Du har rätt att ha felaktig personlig information om dig själv korrigerad av oss. Om du blir medveten om att det finns ett fel i den information som vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan korrigeras. Om du har ytterligare frågor om GDPR, skriv ett e-postmeddelande till [email protected].

Rätten att radera
I vissa fall har du rätt att ta bort alla eller några av dina personuppgifter av oss, till exempel om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandla. I den utsträckning som fortsatt behandling av din information är nödvändig, t.ex. för att vi ska uppfylla våra juridiska skyldigheter, eller för att juridiska anspråk ska upprättas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information.

Rätten att begränsa behandlingen till lagring
I vissa fall har du rätten att endast behandla dina personuppgifter till lagring, t.ex. om du tror att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

Rätten att invända
Du har när som helst rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i syfte att direktmarknadsföring, inklusive profileringen som utförs för att rikta in vår direkta marknadsföring.

Du har också rätt att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra berättigade intressen.

Rätten att dra tillbaka samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter.


Rätten att klaga
Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan inkludera: skickas via e-post till [email protected] eller telefon 33 19 32 00.

Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på [email protected]. Vi förbehåller oss dock rätten att avslå förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna, särskilt när de upprepas, precis som vi kan skicka svaret mot en rimlig avgift.

Ta bort information
Information som samlas in om din användning av [email protected] raderas senast när du inte har besökt webbplatsen på fem år. Information lagras i 5 år, eftersom intervall mellan uppgifterna kan vara upp till eller mer än 5 år, och det är därför en förutsättning för att e-gear.se-tjänsten ska fungera som avsett.

Information som samlas in i anslutning till ditt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt nyhetsbrevets godkännande dras tillbaka.

Information som samlas in i samband med din profil skapas automatiskt när du tar bort din profil eller om du inte har loggat in på din användarprofil på 5 år och inte loggar in inom en månad efter att vi har meddelat dig om e-postmeddelandet -mail att vi tänker ta bort din profil.]. Men meddelanden på forum etc. kommer att finnas tillgängliga efter att du har tagit bort profilen.

Ta bort din profil
Du kan när som helst välja att ta bort din profil och / eller den information och material du har laddat upp dig själv på tjänsten. Men när du tar bort din profil ska du vara medveten om att någon inlägg i forum och meddelanden som skickas till andra kommer att fortsätta vara tillgängliga för mottagare och dessa inlägg och meddelanden raderas inte. Om din profil är inaktiv i mer än 6 månader eller i strid med dessa villkor förbehåller vi oss rätten att radera eller inaktivera din profil och information och material som du har laddat upp helt eller delvis.

Vi förbehåller oss också rätten - utan föregående meddelande - att upphöra att erbjuda tjänsten och därmed radera din profil i sådant fall.

Ta bort dina personuppgifter
Du har rätt att glömmas bort och har alla dina personuppgifter som vi har på SoftwareNerds ApS raderade. Om du vill utöva denna rättighet, logga in på din profil och gå till "Inställningar". Här kan du ta bort din profil. Om du har ytterligare frågor om GDPR, skicka ett e-postmeddelande till [email protected].


Företagets GPDR uppdaterades senast 10-10-2023