Integritetspolicy

 

 

1. Allmänt

e-Gear.se vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder vår hemsidor e-Gear.se i syfte att köpa vår produkter och tjänster. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. e-Gear.se därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

 

 

2. Personuppgiftsansvarig

e-Gear.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns här https://e-gear.se/kontakt

 

3. När samlar vi personuppgifter

När du köper en vara kan e-Gear.se komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, e-mail, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress.

 

4. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

5. Varför behandlar e-Gear.se personuppgifter om dig?

e-Gear.se behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar e-Gear.se personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan Dustin komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

 

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata vår rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

7. Länkar till externa webbplatser

Vår hjemmeside kan indeholde links til websteder, der drives eller ejes af en anden end e-Gear.se. e-Gear.se er ikke ansvarlig for behandling af personoplysninger, der foretages på disse websteder.

 

8. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer e-Gear.se att publicera den justerade integritetspolicyn på e-Gear.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om e-Gear.se genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer e-Gear.se att informera dig via e-post.

 

9. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som e-Gear.se behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på https://e-gear.se/kontakt om du vill veta mer om hur e-Gear.se behandlar dina personuppgifter.