Windows 10 kräver som minimum följande hårddiskplats av den enhet du använder:

 

16 GB för 32-bit operativsystem och 20 GB för 64-bit operativsystem.

 

Processor: 1 GHz eller bättre

 

Ram: 2 GB för både 32-bit och 64-bit.

 

Installationsguiden gäller för följande produkter för Microsoft Windows:

 

Windows 10 Home

Windows 10 Professional

 

Vi har i den här guiden valt att utgå från ”Windows 10 Professional”.

NB: Om datorn inte är inställd på att starta från den enhet du har valt att skapa installationsmedia på (USB eller DVD), så kan du ställa in detta antingen via datorns BIOS/UEFI genom att ändra startordningen så att den enhet installationsmedia befinner sig på är första valet eller genom att utnyttja datorns boot meny, om den är utrustad med en sådan. 

För information angående hur du kommer åt din dators BIOS/UEFI eller boot meny, hänvisar vi till den manual som medföljde din dator/moderkortet, eller genom att kontakta datortillverkaren.

 

1. Ange den enhet du valt att skapa installationsmedia på med hjälp av ”Media Creation Tool”.

Starta datorn och tryck på valfri knapp för att börja installationen, när så visas enligt bilden nedan.  

 

 

 

 

2. Du ska nu välja det språk du önskar att installera på. Klicka sedan på ”Nästa”.

 

 

 

 

3. Klicka på ”Installera nu” för att starta installationsprogrammet – vänta ett ögonblick medan installationsprogrammet läses in.

 

 

 

 

4. Du blir nu ombedd att ange din produktnyckel/licens för Windows 10, du hittar denna under ”Licens” i det bekräftelsemail du fick från oss.

 

Blir du inte ombedd att ange din produktnyckel/licens så beror det på att din dator ursprungligen är levererad med en utgåva av antingen Windows 8, 8.1 eller 10 och installationen hittar automatiskt den tillhörande produktnyckeln i datorns firmware.

Detta kan ge upphov till problem om du önskar att installera Windows 10 Professional på en dator som ursprungligen har levererats med Home-utgåvan av antingen Windows 8, 8.1 eller 10 eftersom installationen automatiskt kommer att installera Windows 10 Home och inte den önskade Windows 10 Professional.

 

I det här fallet är det nödvändigt att uppgradera Windows 10 Home till Windows 10 Professional efter installationen genom att använda en generisk produktnyckel. Du kan läsa mer om detta i slutet av installationsguiden.

 

 

 

 

5. Du ska nu acceptera Microsofts licensvillkor för att kunna fortsätta installationen. Det gör du genom att sätta ett kryss i ”Jag accepterar licensvillkoren” och sedan klicka på ”Nästa”.

 

 

 

 

6. I detta avsnitt blir du ombedd att välja vilken slags installation du önskar att utföra. Här ska du välja ”Anpassad: Installera bara Windows Avancerat)”, då det gäller en ny installation av Windows 10.  

 

 

 

 

7. I den här guiden har vi valt att utnyttja hårddisken för Windows 10 installationen, därför har vi tagit bort alla delar på hårddisken och låtit installationsprocessen göra de nödvändiga partitionerna.

 

Från listan, välj den tomma hårddisken eller partition som Windows 10 ska installera och klicka på ”Nästa” för att börja installationen.

 

Om hårddisken inte är tom, kan de nuvarande partitionerna tas bort eller formateras genom att klicka på ”Ta bort” eller ”Formatera” och därefter genomföra handlingen.

NB: Glöm ej att göra back up filer som du sparar, eftersom all data som finns sparad på de partitioner som tas bort eller formateras går förlorade!

 

Önskar du att dela hårddisken i 2 eller flera enheter så kan du göra det genom att manuellt skapa partitionerna.  

Börja med att skapa den partition som Windows ska installeras på och skapa därefter de återstående partitionerna.

När du skapar den första partitionen skapas samtidigt de nödvändiga systempartitionerna som bland annat används för startfiler och reparationsverktyg.

Markera den lediga plats på den hårddisk som Windows 100 ska installeras på och klicka på ”Ny”. Ange storleken i MB på den partition som du önskar skapa och klicka på ”Använd” för att skapa partitionen. Skapa återstående partitioner av det lediga utrymmet på hårddisken.

Vill du återanvända partitioner från en tidigare Windows installation ska du vara uppmärksam på att det kan uppstå problem med att installationen inte godtar partitionerna. Detta kan bero på meningsskiljaktigheter mellan vilken hårddisk-typ partitionerna är skapade för, samt om datorn använder BIOS eller UEFI.

 

För att lösa detta problem är det nödvändigt att du tar bort alla partitioner på hårddisken och återskapar dem så att du får rätt hårddisk-typ.

 

 

 

 

8.  Windows 10 installeras nu på datorn och därefter ska du göra de sista inställningarna.

 

 

 

 

9. Du blir nu ombedd att installera om din dator. Du kan antingen låta tiden rinna ut och starta om automatiskt eller välja att klicka på knappen ”Starta om nu” för att starta om med detsamma.

 

 

 

 

10. Det är nu dags att göra de sista inställningarna av din Windows installation.

 

Du kan antingen välja att  använda de tidigare valda inställningarna genom att klicka på ”Anpassa standardinställningar”, eller kan du ändra dessa standardinställningar genom att klicka på ”Anpassa”.

 

Här får du bland annat möjlighet för att ändra inställningarna för felrapportering, browser och skydd, samt inställningar för Platstjänster.

 

Vi har valt att använda oss av ”Anpassa standardinställningar" konfigurationen, men du kan alltid ändra dess inställningar senare efter att Windows är installerat genom att göra följande: Klicka på Start ->  Inställningar ->, Skydd av personuppgifter.

 

 

 

 

11. Du kan nu logga in med ett Microsoftkonto och skulle du ännu inte ha ett, så kan du skapa ett genom att klicka på ”Skapa ett!"

Med ett Microsoft konto får du tillgång till att ladda ner och administrera dina program som är installerade från Microsoft Store. Detta betyder att du med ett Microsoft konto kan synkronisera dina Windowsinställningar, samt program installerade via Microsoft Store med andra enheter, där du också har loggat in med ditt Microsoftkonto.

 

Du kan också välja att använda ett lokalt konto genom att klicka på ”Hoppa över det här steget” och gå vidare till nästa punkt i guiden.

NB: Det är alltid möjligt att lägga till ytterligare ett Microsoft konto eller lokalt konto efter installationen, om du ångrar ditt val.

Vi har i den här installationsguiden valt att använda oss av ett lokalt konto och har därför klickat på ”Hoppa över det här steget” för att fortsätta till själva skapandet.

  

 

 

 

12. Du ska nu välja vad du vill att din dator ska heta, normalt är det namnet på dig själv. Du har också möjligheten för att skapa ett lösenord för datorn, som används varje gång du startar din dator.

Klicka på ”Nästa” för at göra färdigt installationen.

 

 

 

 

13. Ditt nya Windows 10 är nu klart till att användas.

 

Vi vill betona att du själv måste kontrollera att alla drivrutiner är installerade för datorns enheter eftersom Windows 10 installationsmedia bara innehåller ett visst urval av drivrutiner. Du kan hitta den saknade drivrutinen hos datortillverkaren eller hos vilken hårdvarutillverkare som helst.

 

Vi vill upplysa om att Windows inte levereras med ett Office paket, men du kan enkelt hitta utgåvan du söker i vår webbutik. Windows 10 innehåller bas antivirus skydd, ta en titt i vår webbutik för att se olika antivirus program.

 

 

 

 

NB: Om du har köpt Windows 10 Professional, men har installerat Windows 10 Home (som beskrevs i punkt 4), följ då uppgraderingsguiden i lönken nedan.

 

Så här uppgraderar du Windows 10 Home till Windows 10 Professional

 

 

 

Vi hoppas att du kommer att trivas med din nya produkt.

 

 

Skulle du ha några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på: [email protected]